;

Transparantie

I. Bevoegdheden, organisatie en werking

De vereniging heeft tot doel het behoud, de ontwikkeling, de wetenschappelijke studie en de exploitatie van de archeologische site en het museum van het Coudenbergpaleis (hierna Coudenberg genoemd), rekening houdend met de engagementen aangegaan met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel.

De vereniging organiseert het programma met activiteiten van de Erfgoed- en Burgerschapsklassen, rekening houdend met de engagementen aangegaan met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vereniging mag iedere activiteit ondernemen en elke handeling verrichten die bijdraagt tot de verwezenlijking van dit doel of er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt; zij kan met name haar medewerking verlenen, samenwerken met en belang stellen in elke vereniging, bedrijf of instelling met een gelijkaardig of verwant doel of die kan bijdragen tot de verwezenlijking van het doel van de vereniging.

Elke ondernomen activiteit en elke handeling van de vereniging moet het budgettaire evenwicht garanderen en de ethische en symbolische principes respecteren die het doel van de vereniging met zich mee brengt.

De vereniging streeft het verwezenlijken van dit doel na met alle middelen en met name, zonder dat deze lijst uitsluitend is, door:

  • De openstelling voor het publiek van de Coudenberg, met name om evenementen en culturele bijeenkomsten te promoten en om het materiële beheer van de Coudenberg te organiseren met respect voor de hoedanigheid van geklasseerd gebouw, haar wetenschappelijk programma en de deontologische regels van ICOM en ICOMOS;
  • De organisatie van activiteiten voor de sensibilisering en opleiding rond het erfgoed en de ambachten, in het Frans en het Nederlands, zoals voorzien in het programma van de vereniging en in overeenstemming met de engagementen aangegaan tegenover het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door middel van een beheersovereenkomst.

Organigram NL

II. Toegekende subsidies

NIHIL (de vzw heeft geen subsidies toegekend aan derden)

III. Studies

Licht

1.210,00 €

studie verlichting – Coudenberg

Juliette de Patoul

1.500,00 €

studie erfgoedkit

Aurélie Ranalli

1.590,00 €

studie erfgoedkit

Kwidea

1.052,70 €

Juridisch advies

IV. Openbare aanbestedingen

L’épicerie des chefs

1.208,40 €

catering

Compliment

157,13 €

benodigdheden

Kaernunos

1.017,60 €

programmatie

Compliment

177,93 €

benodigdheden

Kaernunos

1.017,60 €

programmatie

Kaernunos

1.086,50 €

programmatie

Hello Brussels

1.400,00 €

programmatie

Fédération Conteurs

300,00 €

programmatie

Ceci & Sons asbl

2.050,00 €

programmatie

Audimat

2.000,00 €

programmatie

The Break Time

163,24 €

catering

Producteam

217,80 €

communicatie

IPM Printing

3.980,30 €

drukwerk

Zwart op Wit

1.832,06 €

drukwerk

Kwidea

1.052,70 €

juridisch advies

Equans

245.363,37 €

vervanging verlichting Coudenberg

V. Oproep voor kandidaten

Medewerker (m/v/X) NL – administratie / commercieel

VI. Jaarverslag over de bezoldiging en de voordelen van de bestuurders

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd.