Over ons

img_8352_web

Onze doelstelling …

Leerlingen van  het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sensibiliseren voor het Brusselse erfgoed

Wij voorzien …

 • activiteiten van één of meerdere dagen in de schoolbuurt of in hartje Brussel
 • een professionele begeleiding of alle middelen om zelfstandig op stap te gaan
 • downloadbaar lesmateriaal als aanvulling bij onze activiteiten of om zelf op stap te gaan

Onze activiteiten zijn …

 • vakoverschrijdend
 • in overeenstemming met de eindtermen
 • op maat van uw leerlingen
 • leerrijk, speels en creatief
 • gratis

Begint het al wat te kriebelen? Ontdek dan hier onze klasactiviteiten of ons lesmateriaal. Of neem gewoon even contact op! Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief rechts op deze pagina. Je ontvangt er maximaal twee per jaar.

Meer info

 • door de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Monumenten en Landschappen

  Het patrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is van een onschatbare waarde en vormt één van diens sterkste troeven. Met het oog op de ontwikkeling van ons Gewest is het dan ook zeer belangrijk om jongeren vertrouwd te maken met en hen te sensibiliseren voor het erfgoed in hun omgeving. Het is ten slotte de jeugd die morgen zal instaan voor de bescherming en het beheer van de monumenten en landschappen van Brussel.

  In 2006 ontstond het project Erfgoedklassen & Burgerschap. Het richt zich tot de Brusselse scholen door activiteiten zoals wandelingen en zoektochten door de schoolbuurt op touw te zetten. Daarnaast laat Erfgoedklassen de jongeren kennis maken met de erfgoedberoepen. Deze activiteiten benaderen het erfgoed telkens op een originele en interactieve wijze. Ze brengen jongeren in contact met het onroerend erfgoed dat een wezenlijk onderdeel vormt van onze collectieve identiteit en geschiedenis. Op die manier leren jongeren hun omgeving op een andere manier te bekijken en bovendien te respecteren.

  Erfgoedklassen staat sinds 2008 onder leiding van de vzw Paleis van Keizer Karel, die daarnaast ook instaat voor het beheer van de archeologische site van de Coudenberg onder het Koningsplein. Sindsdien is de organisatie van Erfgoedklassen & Burgerschap ondergebracht in de gebouwen van het BIP en konden specifieke samenwerkingsverbanden worden opgezet met de wijk van de Kunstberg. Daardoor strekken de initiatieven van de organisatie zich nu ook uit tot de Kunstberg, die in ons Gewest geldt als één van de meest symbolische historische sites sinds de middeleeuwen.

  Erfgoedklassen ontwikkeld regelmatig pedagogische dossiers waarmee leerkrachten met hun leerlingen het Brussels erfgoed actief kunnen ontdekken. Alle pedagogische dossiers zijn gratis ter beschikking op deze website met als doel een veel groter aantal leerlingen te bereiken. We mogen gerust stellen dat al deze activiteiten een gevoel van collectieve verbondenheid met de stad doen ontstaan en bijdragen tot de vorming van actieve burgers die zorg en eerbied aan de dag leggen voor hun leefomgeving.

 • door Stéphane DEMETER – Voorzitter van de vzw

  Erfgoedklassen wordt beheerd door de vzw Paleis van Keizer Karel. Deze vzw werd in 1998 opgericht op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel, en kreeg de taak toebedeeld om de grootste archeologische site van Brussel te beheren: de restanten van het Coudenbergpaleis onder het Koningsplein. De vzw streeft ernaar om de Coudenberg de plaats te geven die haar toekomt binnen het historisch en architecturaal erfgoed van Brussel, België en Europa. De pijlers van haar politiek zijn de bewaring, de bescherming, de restauratie, de presentatie en de valorisatie van de site door haar toegankelijk te maken voor het publiek en door diverse culturele evenementen te organiseren (bezoeken, tentoonstellingen, conferenties …) In januari 2008 nam de vzw het beheer van Erfgoedklassen & Burgerschap over vanuit de wens om dit project mooie perspectieven te bieden. Naast de hierboven vermeldde activiteiten ontwikkelt erfgoedklassen pedagogische projecten die de site van de Coudenberg valoriseren voor jongeren en wordt er deelgenomen aan sensibiliseringsacties rond erfgoed.