;

Privacy – Copyright

Privacy

 • Eerbiediging van het privé-leven
  De vzw Paleis van Keizer Karel hecht veel belang aan de beveiliging en aan het vertrouwelijke karakter van uw persoonlijke gegevens. Wij volgen daarin de wet van 11 december 1998 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de behandeling van gegevens van
  persoonlijke aard.
 • Gebruik van persoonlijke gegevens
  Persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft via de website of e-mail worden door ons bewaard. Dit alleen met als doel om vlot op uw verzoek te kunnen antwoorden en u optimaal van dienst te kunnen zijn.

Alle door u verstrekte informatie wordt enkel intern gebruikt. Wij geven uw gegevens nooit door aan andere organisaties en gebruiken ze ook niet voor direct marketingdoeleinden.

U zal geen algemene informatie van ons ontvangen, tenzij u zich ingeschreven heeft op de nieuwsbrief en dus regelmatig op de hoogte gehouden wil worden.

Als u zich inschreef voor een animatie of als u het contactformulier invulde, houden wij u mogelijks op de hoogte over onze initiatieven. U kan echter op elk moment afzien van deze dienst.

Via een cookie en meetsoftware gaan we na welke pagina’s op onze sites het meest populair zijn, hoe vaak bezoekers terugkomen enz. zonder dat dit gebeurt op individuele bezoekersbasis. Deze anonieme gegevens dienen alleen om de inhoud van onze website te kunnen verbeteren.

 • Uw recht op informatie, raadpleging en rechtzetting
  De vzw Paleis van Keizer Karel is verantwoordelijk voor de behandeling van alle gegevens. U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te
  laten verwijderen uit ons bestand.

U kan ons hiervoor contacteren per brief (BIP Erfgoedklassen & Burgerschap – Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel) of via het contactformulier op onze website.

De vzw Paleis van Keizer Karel kan de algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen, waarbij de wijziging onmiddellijk van kracht wordt.

Copyright

 • Bescherming van het auteursrecht.
  Alle teksten, afbeeldingen en andere items op deze website worden beschermd door het auteursrecht.

Wilt u ze reproduceren of meedelen aan een publiek, onder welke vorm ook, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van vzw Paleis van Keizer Karel verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het
auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. Zo heeft u bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor gebruik in private of
huiselijke kring of op school.

Toelating vragen voor reproductie kan via het contactformulier op onze website.

 • Illustraties
  De vzw Paleis van Keizer Karel heeft geprobeerd contact op te nemen met al wie copyright heeft op de foto’s en illustraties gebruikt op deze website. Indien er foto’s of illustraties werden gebruikt zonder voorkennis van de rechthebbenden, kunnen deze personen zich tot
  ons wenden via het contactformulier op onze website.

Voor de reproductie van foto’s buiten de huiselijke kring moet u toestemming vragen aan de auteur.

Copyright: © vzw Paleis van Keizer Karel
Design: vzw Paleis van Keizer Karel
Programmering: vzw Paleis van Keizer Karel
Structuur en inhoud: vzw Paleis van Keizer Karel

Aansprakelijkheid

 • Algemeen
  De vzw Paleis van Keizer Karel besteedt veel aandacht aan de correctheid van de informatie op deze website. Zou de informatie toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan vzw Paleis van Keizer Karel hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

De vzw Paleis van Keizer Karel doet al het mogelijke om de bestanden virusvrij aan te bieden, maar kan geen totale schadeloosheid waarborgen. Ze is dus niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een bezoek aan deze website of door het downloaden van bestanden uit de website.

Ook storingen of onderbrekingen in de website geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

 • Links en verwijzingen naar andere sites
  Onze website verwijst naar sites van derden. De vzw Paleis van Keizer Karel heeft geen enkele controle over de aard en de juistheid van de informatie op deze websites. De vzw Paleis van Keizer Karel kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud of kwaliteit van deze sites.
 • Links naar sites van vzw Paleis van Keizer Karel
  Het linken naar de website of een pagina van deze website is toegelaten. Wij appreciëren het wel als we hiervan op de hoogte worden gebracht.

Door de aard van het internet kan vzw Paleis van Keizer Karel geen controle uitoefenen op wie er naar haar site linkt. De aanwezigheid van een link op een andere site betekent dus niet dat de vzw die site goedkeurt of aanbeveelt.

 • Vragen of commentaar?
  Hebt u vragen of commentaar bij deze algemene voorwaarden?
  Neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website.

De vzw Paleis van Keizer Karel kan de algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen, waarbij de wijziging onmiddellijk van kracht wordt.