;

Op zoek naar het Coudenbergpaleis

Lesmateriaal

leerlingen in 18de-eeuwse kledijSynthese

Het synthesedossier bevat meer informatie voor de leraar.

Quiz

Hebben je leerlingen na de activiteit alles begrepen? Om dit na te gaan, vind je hier:

Paleis in de stad

Bouwen maar!