;

Op zoek naar het Coudenbergpaleis

Lesmateriaal

Synthese

Het synthesedossier bevat meer informatie voor de leraar.

Quiz

Hebben je leerlingen na de activiteit alles begrepen? Om dit na te gaan, vind je hier:

Paleis in de stad
Bouwen maar!
Leerlingen tijdens de activiteit "Op zoek naar het Coudenbergpaleis"