;
Erfgoed in beroep: handen uit de mouwen!

Wat is restauratie en waarom zouden we een gebouw restaureren? Dat is het uitgangspunt van deze projectweek. De leerlingen gaan zelf aan de slag met een vakman of vakvrouw en werken samen naar een eindproduct toe. Bovendien leren ze spelenderwijs over technieken, beroepen, materialen en gereedschappen.

Voor 5de & 6de basis
Op school en op locatie
 Een hele schoolweek

Leerlingen oefenen op het slaan van nagels
Programma

Voor deze goedgevulde projectweek splitsen we de klasgroep in twee. Afwisselend volgen de leerlingen een praktijkatelier en een actieve theorieles. Tijdens het theoriegedeelte staat Victor Horta centraal. Aan de hand van zijn verhaal en een bezoek aan zijn huis leren we meer over het Brussels erfgoed, het belang van een restauratie, de materialen van een huis en de werktuigen. Voor het praktijkgedeelte werken we met vakmensen die alles weten over hout, metaal, mozaïek, steen of sgraffito. Na een week van ontdekken, proeven en proberen, hebben de leerlingen een afgewerkt product voor zichzelf of voor de school.

Belangrijk
  • Tijdens de activiteiten worden je leerlingen soms gefotografeerd of gefilmd. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor onze communicatie. Scholen die niet wensen dat hun leerlingen op onze website, Facebook of brochure verschijnen, kunnen dit melden bij de inschrijving. Zonder melding gaan wij ervan uit dat het akkoord bevestigd wordt.
  • De activiteiten zijn geheel gratis, behalve bij annulering op minder dan 15 kalenderdagen voor de activiteit. In dat geval kan een kostendeelname van 250€ gevraagd worden.
  • Bij onvoorziene omstandigheden kunt u ons steeds contacteren om een oplossing of een alternatieve datum te vinden.
Praktisch
  • De activiteit is voor de school volledig gratis. Erfgoedklassen draagt de kosten van het materiaal, transport, vaklui en gereedschap.
  • Tijdens de projectweek trachten wij de schooluren zoveel mogelijk te respecteren.
  • Tijdens een projectweek werken we maximaal met één klas van maximum 25 leerlingen.
  • De school dient voor de hele duur van het project naast de leerkracht een extra begeleider te voorzien.
  • De school stelt twee ruimtes ter beschikking: een lokaal voor het praktische atelier en één voor de pedagogisch medewerker van Erfgoedklassen.
Interesse
  • Contacteer ons telefonisch of per mail. Een pedagogisch medewerker komt naar de school om het programma en de keuze van de vakman/-vrouw met de directie en de leerkrachten te bespreken.