;

COVID-19 maatregelen

Erfgoedklassen volgt op de voet de maatregelen van de overheid in het kader van  de COVID-19 gezondheidscrisis.

Kunstenaars en cultuureducatieve organisaties behouden in alle onderwijsniveaus toegang tot de school zowel bij fase geel, oranje én rood. Extra-muros activiteiten zijn toegestaan als het gaat om observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing.

De activiteiten van Erfgoedklassen beantwoorden, gezien hun aard, aan deze normen (observatie van de schoolbuurt, educatieve workshops ontwikkeld in functie van de leerplannen en eindtermen).  Wij hopen dus ten zeerste de geplande activiteiten voor dit schooljaar met jullie en jullie leerlingen te laten doorgaan.

Ten einde de aanbevelingen van de overheid zo goed mogelijk op te volgen, hebben we een aantal maatregelen ingevoerd voor de activiteiten die plaats hebben in onze klaslokalen in het BIP, Koningsplein 11 te 1000 Brussel. Dit om de veiligheid van de leerlingen, leerkrachten en begeleiders te verzekeren.

In het kader van de sanitaire crisis heeft onze vzw ook het Brussels Health safety Label gekregen. Dit label bevestigt dat onze organisatie strikt de veiligheidsmaatregelen volgt inzake coronapreventie.

De lijst van deze maatregelen vinden jullie hier:

1. Alvorens zich naar onze lokalen te begeven

 • Je verzekert je ervan dat jouw leerlingen van het secundair voorzien zijn van een mondmasker. Het dragen van een mondmasker is verplicht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zowel op het openbaar vervoer als in de gebouwen van het BIP waar onze activiteiten plaats hebben.
 • Welke maatregelen zijn van toepassing voor scholen? Raadpleeg de huidige maatregelen voor elke sector.
 • Indien iemand van de klas COVID-19 symptomen vertoont, neem dan de nodige maatregelen om hem op school te houden en hem te isoleren in een afzonderlijke ruimte. Volg de voorzorgsmaatregelen voor scholen.
 • Indien een leerkracht of leerling 14 dagen na de activiteit symptomen vertoont, gelieve ons hiervan te verwittigen.

2. Ter plaatse

 • Je meldt je aan samen met de hele klas en eventuele begeleiders aan het Koningsplein 11 (bel CDP-Erfgoedklassen). Onze pedagogische medewerker die de dagactiviteit zal leiden, komt jullie halen. Jullie volgen hem/haar tot aan het klaslokaal.
 • Alle leerlingen, leerkrachten en begeleiders ontsmetten hun handen met hydro-alcoholische gel, ter plaatse beschikbaar:
  • voor het betreden van het klaslokaal;
  • na een toiletbezoek;
  • voor het klaslokaal te verlaten;
  • voor en na het tienuurtje en het middagmaal;
 • Leerlingen van het secundair, leerkrachten, begeleiders en medewerkers dragen de hele duur van de activiteit een masker, behalve tijdens pauzes die buiten plaats vinden en social distancing toelaten;
 • Een afstand van 1,5m wordt gerespecteerd tussen :
  • leerlingen, leerkrachten en begeleiders;
  • leerlingen en medewerkers;
  • leerkrachten, begeleiders en medewerkers.
 • Bij verplaatsingen buiten de klaslokalen, en binnen de gebouwen van het BIP, volgen de leerlingen, leerkrachten en begeleiders de weg die door de medewerker van Erfgoedklassen wordt aangeduid. Leerlingen van het secundair en hun leerkrachten en begeleiders dragen een masker.

3. Genomen voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van leerlingen, leerkrachten en begeleiders te verzekeren

 • De te respecteren maatregelen tijdens de activiteit worden op een affiche in de klaslokalen gemeld.
 • Handhygiëne : hydro-alcoholische gel is ter beschikking in elk klaslokaal. Het wassen van de handen met zeep is tijdens de activiteiten af en toe mogelijk aan de wasbak van elk klaslokaal of in de toiletten
 • Het ontsmetten van de handen met hydro-alcoholische gel is verplicht voor alle leerlingen, leerkrachten, begeleiders en medewerkers voor en na de activiteiten.
 • De klaslokalen worden 2 à 3 keer per dag verlucht.
 • Een aparte ruimte binnen de gebouwen van het BIP is voorzien indien een deelnemer COVID-19 symptomen vertoont tijdens een activiteit en moet worden geïsoleerd.
 • Na elke activiteit worden de tafels, stoelen, deurklinken, schakelaars, enz. ontsmet.

Met deze maatregelen hopen we jullie gerust te stellen over het in goede banen leiden van onze activiteiten. Ook in deze bijzondere situatie streven we ernaar om, in de best mogelijke omstandigheden, het ons omringend erfgoed verder aan jullie leerlingen te laten ontdekken.

4. Erfgoedklassen@home

Een corona-proof ontdekking van het erfgoed